Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!
Home » Nieuws

Nieuws items

ELENA subsidie voor duurzame campus Erasmus Universiteit

Als eerste universiteit in Europa heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een European Local Energy Assistance (ELENA) subsidie toegewezen gekregen. De universiteit ontvangt 2,7 miljoen euro van de Europese Investeringsbank om haar ambities voor een duurzame campus te helpen realiseren.

Lees meer »

Energieslurpers in Leek krijgen hulp bij besparen

Tien bedrijven in de gemeente Leek hebben zich aangemeld om mee te doen aan de pilot Energiek Toezicht. Dit is een project van de gemeente Leek en de Omgevingsdienst Groningen. Doel: bedrijven helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Lees meer »

Provincie Groningen wil energiebesparing bij grootverbruikers stimuleren

De provincie Groningen wil samen met de grootste energieverbruikers van de provincie gaan kijken hoe zij zuiniger met stroom kunnen omgaan. Voor bedrijven die fors in energiebesparing willen investeren, wil de provincie een subsidiepot van 10 miljoen euro in het leven roepen. Bedrijven die niet aan hun investeringsverplichting op het gebied van energiebesparing voldoen, krijgen mogelijk een dwangsom opgelegd.

Lees meer »

Zonnestroom met financieel voordeel voor MKB in Friesland

Dinsdag 19 januari 2016 kwamen zo’n 50 installatiebedrijven uit Friesland naar Leeuwarden voor de bijeenkomst Zonnestroom voor de installatiebranche. Friesland wil 25% duurzame energie opwekken in 2025. ‘Dit stimuleren we met financieel voordeel voor MKB bedrijven die de keuze maken voor zonnestroom’, aldus Michiel Schrier, gedeputeerde van de Provinsje Fryslan. ‘Daarvoor zijn professionele adviespartners zonnestroom voor het MKB nodig’, is de aanvulling van Paul Molenaar van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Lees meer »