Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Vraag naar duurzame energie hoger dan aanbod

Gepubliceerd op 4 februari 2016 om 10:24

De vraag naar duurzame energie in Nederland wordt steeds hoger. Zo hoog dat Nederland op dit moment zelf niet meer aan die vraag kan voldoen.

De gevolgen die fossiele brandstof heeft op het milieu zijn steeds meer in de belangstelling komen te staan. Vooral in 2015, met de klimaattop in Parijs en de nieuwe klimaatdoelstellingen, werd het voor veel consumenten steeds duidelijker dat er meer duurzame energie gebruikt moet gaan worden. Je ziet ook steeds meer daken met zonnepanelen. Dit alles leidt tot een stijging van de vraag naar duurzame energie. De verhoogde vraag komt zowel van consumenten als van bedrijven.

Vooral consumenten willen tegenwoordig vaker de Certificaten van Oorsprong (CvO), van de ingekochte energie, hebben. De consumenten willen weten waar de energie vandaan komt en hoe groen deze is. Consumenten hebben steeds meer behoefte aan dit certificaat volgens het bedrijf Certiq. Certiq mag als enig bedrijf in Nederland dit certificaat uitgeven.

Om toch aan de vraag naar groene energie te kunnen voldoen haalt Nederland steeds meer van deze  energie uit het buitenland. Vooral uit de landen Zweden, Noorwegen en Frankrijk wordt veel groene energie gehaald. In het buitenland komt duurzame energie vooral uit waterkrachtcentrales. In Nederland wordt groene energie voornamelijk opgewekt in biomassacentrales en door windmolens.

Vorig jaar is volgens Certiq een recordhoeveelheid aan groene stroom verbruikt. Er werd 12,5 procent meer aan certificaten uitgegeven dan in 2014.

Bron: The Bleu Deal

Commentaar CERG: Helaas blijkt dat er in Nederland ten onrechte wordt gedacht dat er Groene Energie wordt geproduceerd. Echter bestaat deze energie alleen maar uit certificaten i.p.v. daadwerkelijke productie. Het idee dat in Zuid-Frankrijk opgewekte stroom in Nederland wordt gebruikt, is natuurlijk onzin.