Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Lokale energie-initiatieven krijgen subsidie van de provincie Overijssel

Gepubliceerd op 25 januari 2016 om 11:57

Organisaties die als doel hebben een energieproject te realiseren krijgen subsidie van de provincie Overijssel. Deze provincie heeft als doel om in 2023 20% duurzame energie op te wekken.

Voor wie

Organisaties die als doel hebben een energieproject te realiseren.

Wat

Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren.

Waarvoor

Voor drie fases van een lokaal energie-initiatief:

 • Fase 1: de activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een energieproject.
 • Fase 2: het uitvoeren van een energieproject.
 • Fase 3: het professionaliseren van het lokale energie-initiatief tot een onderneming met toekomst.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een organisatie. Particulieren kunnen niet aanvragen. Indien een natuurlijk persoon een initiatief wil starten dan kan, na overleg met de provincie, afgesproken worden dat het initiatief verder wordt uitgewerkt en kan er nadat de rechtspersoonlijkheid is verkregen een aanvraag worden ingediend.
 • Er is sprake van een samenwerkingsverband met een bestuur van minimaal twee personen.
 • Bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel worden actief uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden van het energie-initiatief.
 • Leden en klanten hebben profijt van de opbrengsten die door de realisatie van het energieproject worden gehaald.
 • Het aandeel nieuwe energie neemt toe, zodat het project bijdraagt aan de doelstellingen en ambities uit het programma Nieuwe Energie. Een verwijzing naar het programma vindt u onder het kopje Meer informatie onderaan deze pagina.
 • U geeft bekendheid aan uw energieproject.
 • De aanvraag of het idee is vooraf besproken met een beleidsmedewerker Programma Nieuwe Energie van de provincie.
 • De aanvraag moet realistisch en financieel haalbaar zijn.
 • U kunt geen aanvraag indienen die alleen betrekking heeft op fase 1 of alleen op fase 2.
 • De aanvraag mag niet alleen het opstellen van een bedrijfsplan zijn.
 • Als de subsidie staatssteun betreft dan geldt de de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden leest u in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragraaf 8.26 Lokale energie-initiatieven Overijssel.

Aanpak

U kunt voor alle fases tegelijkertijd subsidie aanvragen.

Indien u in aanmerking komt voor subsidie ontvangt u deze in meerdere voorschotten na go/no go momenten die wij samen met u bepalen. Op deze go/no go momenten vindt een gesprek over de voortgang plaats met een medewerker van de provincie. Aan het einde van fase 1 moet u een businesscase indienen zodat u met fase 2 kunt beginnen. Aan het einde van fase 2 moet u een bedrijfsplan overleggen zodat u met fase 3 kunt beginnen. Gebruik voor uw bedrijfsplan de inhoudsopgave Bedrijfsplan Lokale energie-initiatieven. U kunt de Inhoudsopgave onderaan deze pagina vinden.  Meer informatie hierover staat in de verleningbeschikking indien u voor subsidie in aanmerking komt.

Aanvraag

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Bijlagen

U moet de volgende bijlagen meesturen:

 • Een (geraamd) kostenoverzicht.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing).
 • Een kopie van de verleningbeschikking (indien van toepassing).
 • Een machtiging van de aanvrager voor het indienen van de aanvraag door een intermediair (indien van toepassing).

U kunt deze uploaden in het formulier, met uitzondering van ZIP documenten. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. U kunt maximaal 100 Mb aan bijlagen uploaden.

Afhandeling van uw aanvraag

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. De maximale behandeltermijn is 13 weken.

Contact

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met:

Yvonne Lassooij
Tel.: 038 499 7414038 499 7414
Mail: Y.Lassooij@overijssel.nl

 

Bron: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@Jg8/lokale-energie/