Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Provincie Groningen wil energiebesparing bij grootverbruikers stimuleren

Gepubliceerd op 16 februari 2016 om 09:45

De provincie Groningen wil samen met de grootste energieverbruikers van de provincie gaan kijken hoe zij zuiniger met stroom kunnen omgaan. Voor bedrijven die fors in energiebesparing willen investeren, wil de provincie een subsidiepot van 10 miljoen euro in het leven roepen. Bedrijven die niet aan hun investeringsverplichting op het gebied van energiebesparing voldoen, krijgen mogelijk een dwangsom opgelegd.

Grote energieverbruikers zijn bij wet verplicht om te investeren in besparingsmaatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. In de praktijk komt hier volgens de Groningse gedeputeerde Nienke Homan maar weinig van terecht. Om deze investeringen te stimuleren zijn nu maatregelen opgenomen in het provinciale Energieprogramma 2016-2019.

Bron: Dagblad van het Noorden

Commentaar CERG: Het is jammer dat het bij stimuleren blijft. Verplichten zou meer effect hebben. Dankzij deze grootverbruikers loopt Nederland namelijk achter bij andere landen. Dit komt doordat wij grote industriële energieslurpers als Google naar Nederland halen, waardoor wij weer met procenten terug in duurzame energieproductie worden geworpen.