Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

zakelijk

Voor zakelijke deelnemers zijn zonnepanelen via een Zonnecollectief aantrekkelijk vanwege verschillende fiscale aftrekposten. Fiscaliteit en zonnepanelen zijn nu eenmaal nauw met elkaar verbonden.

Ondernemers kunnen extra voordelig investeren in een postcoderoosproject, omdat de certificaten tot het ondernemersvermogen mag worden gerekend. U dient dan wel meer dan 10% energie zakelijk te gebruiken. Een uitgebreide uitleg van fiscaliteiten vindt u onderaan deze pagina.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

De investering in zonnepanelen kunt u tot maximaal 28% extra (bovenop de investeringsaftrek) van de bedrijfswinst aftrekken. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de totale investering die u in een bepaald jaar doet. Dit leidt direct tot een lagere belastingheffing en een liquiditeitsvoordeel.

Investering in 2020

< 2.400                     0%

2.401 - 58.238        28%

58.239 - 107.848    € 16.307

107.848 - 323.544  € 16.307 - 7,56% boven 107.848

> 323.544                  0%

Vennootschaps- en inkomstenbelasting 

Op de investering die u doet in zonnepanelen schrijft u als ondernemer af. Deze afschrijving komt gedurende 5 jaar ten laste van de winst. Over het gedeelte van de afschrijving is geen belasting verschuldigd en dit leidt tot een voordeel van maximaal 25% in het geval van vennootschapsbelasting en maximaal 52% in het geval van inkomstenbelasting. Hiervoor is het uiteraard wel van belang dat je als ondernemer winst maakt.

Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen

Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, instellingen voor het algemeen nut en sociale instellingen komen in aanmerking voor teruggave van 50% van de energiebelasting over de afgelopen vijf jaar.

Verrekening energiebelasting

Het is voor zakelijk ondernemers ook interessant om via de postcoderoosregeling deel te nemen. Zakelijk mag u maximaal 20% deelnemen in het aantal panelen. De verrekening vindt plaats tot maximaal 10.000 kWh en wordt in de 1e schijf tot 10.000 kWh verrekend. Dit komt overeen met 33 panelen van 300 WP.

Zakelijk hybride of elektrisch rijden

Rijdt u zakelijk elektrisch of hybride, dan is het mogelijk dat u zonnepanelen zakelijk kunt aanschaffen en deze binnen 5 jaar af te schrijven.

Het rendement kan oplopen tot 41%, afhankelijk van uw bedrijfsvorm. U mag zelfs meer dan 90% van de opbrengst van de zonnepanelen aan uzelf privé leveren.

Voor het zakelijk aanschaffen van zonnepanelen gelden wel een paar regels. Meer informatie hierover is te vinden op onze site.