Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Zonnestroom met financieel voordeel voor MKB in Friesland

Gepubliceerd op 9 februari 2016 om 13:25

Dinsdag 19 januari 2016 kwamen zo’n 50 installatiebedrijven uit Friesland naar Leeuwarden voor de bijeenkomst Zonnestroom voor de installatiebranche. Friesland wil 25% duurzame energie opwekken in 2025. ‘Dit stimuleren we met financieel voordeel voor MKB bedrijven die de keuze maken voor zonnestroom’, aldus Michiel Schrier, gedeputeerde van de Provinsje Fryslan. ‘Daarvoor zijn professionele adviespartners zonnestroom voor het MKB nodig’, is de aanvulling van Paul Molenaar van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

FSFE: geld lenen voor zonnepanelen
In september 2014 is het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) van start gegaan. ‘Wij zijn een investeringsfonds voor duurzame energie, zo stelt Roderik Wuite van FSFE zich voor. ‘Geld lenen voor zonnepanelen is mogelijk voor MKB bedrijven die in Friesland zijn gevestigd. Er moet sprake zijn van een verbruik van 35.000 – 75.000 kWh. De minimale investering bedraagt 37.500 euro en de minimale lening van FSFE is 17.500 Euro (67%). Voor meer informatie over geld lenen voor zonnepanelen voor het MKB: www.fsfe.frl

Klik hier voor de presentatie van FSFE

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis bestaat uit duurzame technische opstellingen van 22 fabrikanten uit Nederland. ‘Bedrijven kunnen altijd werken met de laatste duurzame technieken in het Duurzaam Doen Huis. Bovendien maakt het Duurzaam Doen Huis duurzame technieken zichtbaar’, licht Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam, toe. ‘En dat allemaal in Leeuwarden’.

Bron: ROC friesepoort

Toevoeging CERG.nl: Waarom niet eenzelfde rekenmodel, maar dan via de postcoderoos. Het voordeel is namelijk dat dit geen investering vergt van de ondernemer en dat de rendementen veel hoger zijn dan via deze constructie.