Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Waardevermeerderingsregeling is gered

Gepubliceerd op 2 februari 2016 om 15:14

Vandaag is de motie van de heer Bosman voor behoud van de waardevermeerderingsregeling unaniem aangenomen door de 2e kamer.

Bij de algemene stemmingen op dinsdag 2 ferbuari 2016 heeft de kamer laten blijken dat Groningen meer aandacht verdient dan tot nu toe is gegeven.

Niet alleen is de waardevermeerderingsregeling behouden, ook moet de provincie Groningen leider worden als het gaat om duurzame energieproductie. Dit betekent dat de provincie Groningen wellicht een grotere pot subsidie van het rijk krijgt om dit doel te verwezenlijken.

Op dinsdag is er een grote stap vooruit gezet naar duurzame energieproductie!

 

Bron: GREC 2 februari 2016 : 15.13 uur.