Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

ELENA subsidie voor duurzame campus Erasmus Universiteit

Gepubliceerd op 23 februari 2016 om 09:05

Als eerste universiteit in Europa heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een European Local Energy Assistance (ELENA) subsidie toegewezen gekregen. De universiteit ontvangt 2,7 miljoen euro van de Europese Investeringsbank om haar ambities voor een duurzame campus te helpen realiseren.

Het gaat om een European Local ENergy Assistance (ELENA) subsidie: financiële ondersteuning bij het uitvoeren van grote projecten rond energie-efficiëntie en duurzaamheid. Met het geld kan technische expertise en organisatiecapaciteit worden ingehuurd. De Erasmus Universiteit is de eerste universiteit in Europa die een ELENA subsidie ontvangt.

Duurzame campus

De Erasmus Universiteit wil een van de duurzaamste campussen van Nederland realiseren. De komende jaren investeert de instelling daarom meer dan 60 miljoen euro in het vernieuwen en verduurzamen van campus Woudestein. Doel is om in 2020 het energieverbruik met 30 procent te hebben verminderd ten opzichte van 2005. Dat levert een CO2-reductie van 3.250 ton per jaar op, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 400 huishoudens in Nederland. Ook wil de universiteit in 2020 jaarlijks 1,2 GWh aan elektriciteit duurzaam opwekken.

Om deze doelstellingen te bereiken, gaat de Erasmus Universiteit onder andere zes gebouwen zo energiezuinig mogelijk maken, waaronder het gezichtsbepalende Tinbergen gebouw. Daarnaast wil de universiteit duurzaamheid een prominentere rol geven in het onderzoek en onderwijs.

ELENA

De ELENA subsidie is een subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering. ELENA is bedoeld als een extra stimulans om de lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject, bijvoorbeeld met een uitgebreider businessplan. Van de kosten voor deze uitwerking wordt 90 procent vergoed. Meer informatie is te vinden op RVO.nl.

Bron: Energievastgoed.nl