Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Meer dan 3000 aanvragen voor SDE+ voorjaar 2016

Gepubliceerd op 10 mei 2016 om 11:08

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie stimuleren. Voor de SDE+ voorjaarsronde 2016 is een budget van € 4 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen.

De SDE+ voorjaarsronde 2016 was van 22 maart tot en met 28 april 2016 geopend. Tijdens deze SDE+ ronde zijn in totaal 3.354 projecten ingediend. Het totaal aangevraagd subsidiebudget bedraagt ruim € 8 miljard.

De aanvragen worden op dit moment zorgvuldig beoordeeld. Dit proces zal in ieder geval tot in juli lopen. Dat er veel aanvragen zijn binnengekomen betekent dat er ruim voldoende projecten zijn om het budget volledig te beschikken.

De minister van Economische Zaken zal voor het zomerreces informatie geven over de tweede openstelling en de stand van zaken van de behandeling van de aanvragen. Dit staat in de kamerbrief van 9 mei 2016.

In onderstaande tabel staat de stand van zaken van de SDE+ voorjaarsronde voor de categorieën hernieuwbare warmte én WKK, hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas. Deze tabel is een samenvatting. Een gedetailleerd overzicht vindt u onder Stand van Zaken.

SDE+ voorjaar 2016 aanvragen

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Categorie Aantal Budget Aantal Aantal Aantal Aantal
Hernieuwbare elektriciteit   (€ mln)        
Windenergie 21   17 3   1
Zon-PV 3.104   300 556 2.115 133
Waterkracht 3     1 2  
Totaal hernieuwbare elektriciteit 3.128 1.478        
Hernieuwbare warmte én WKK   (€ mln)        
Biomassa 141   56 49 15 20
Geothermie 13   12 2    
Zonthermie 47   3 36 4 4
Totaal hernieuwbare warmte én WKK 201 5.472 71      
Hernieuwbaar gas   (€ mln)        
Biomassa hernieuwbaar gas 25   7 10 5 3
Totaal hernieuwbaar gas 25 1.200        
Totaal SDE+ voorjaar 2016 3.354 8.150 466 657 2.141 161


 

Bron: RVO.nl