Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Nederland loopt achter met schone energie

Gepubliceerd op 3 mei 2016 om 16:39

Het Nederlandse milieubeleid steekt slecht af tegen de rest van Europa. Maatregelen moeten getroffen worden om het gebruik van zogenaamde schone energie te bevorderen.

Daar pleit Rick van der Ploeg voor in Trouw. De hoogleraar economie vindt dat de overheid zo spoedig mogelijk moet investeren in een toekomst zonder stoken op steenkolen of olie en zonder gaswinning in Groningen.

Cijfers van het CBS duiden erop dat het Nederlandse milieubeleid achterblijft bij de rest van Europa. Slechts 5,5 procent van de gewonnen energie kom uit hernieuwbare bronnen als wind, zon, algen of geothermische bronnen. Het Europese gemiddelde ligt op 16 procent.

Hierbij is Zweden met 53 procent de koploper. Nederland laat alleen Luxemburg en Malta achter zich.

Doelstellingen schone energie

Actie

Volgens Van der Ploeg zou Nederland er goed aan doen het voorbeeld in het buitenland te volgen. "We wekken weinig energie op uit waterkracht of uit verbranding van biomassa zoals in Zweden, en geven weinig steun aan hernieuwbare energie zoals in Duitsland en Denemarken."

Ook zouden bepaalde takken in het bedrijfsleven aangepakt moeten worden."Bovendien zorgt een ijzersterke lobby dat Nederland energieverslindende sectoren als transport en distributie, Schiphol, de Rotterdamse haven (inclusief raffinaderijen en petrochemische industrie), de tuinbouw en de staalindustrie ontziet door niet de volle maatschappelijke kosten te berekenen van benzine, steenkolen en gas", aldus de hoogleraar.

Middels diverse initiatieven zou Nederland stappen kunnen maken om het milieubeleid te verbeteren. Zo zouden onder andere subsidies op fossiele brandstoffen afgeschaft moet worden. Subsidies voor specifieke hernieuwbare energie zouden ook vervangen moeten worden door generieke onderzoekssubsidies voor energiebronnen van de toekomst zoals zon, wind, algen en fusie.

Bron: NU.nl

Website: http://www.nu.nl/wonen-en-interieur/4256248/nederland-loopt-achter-met-schone-energie.html