Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Ambitieus Energietransitieprogramma van gedeputeerde Homan aangenomen in PS

Gepubliceerd op 16 maart 2016 om 15:21

Woensdag 16 maart is in de Statenvergadering het programma Energietransitie van onze gedeputeerde Nienke Homan met veel steun aangenomen. Alleen de PVV, VVD en Groninger Belang waren tegen. Woordvoerder Harrie Miedema hield een gloedvol betoog voor het Energietransitieprogramma, waarin gefocused wordt op onderdelen waar de provincie invloed op heeft, zoals wind op land, zonneparken en energiebesparing bij grote bedrijven.

Er zijn nog een aantal moties aangenomen met steun van GroenLinks, waaronder een zorgvuldige inpassing in het landschap van grote zonneparken, het opstellen van een routekaart Energietransitie 2050, onderzoek te doen naar belemmerende regels voor Energietransitie en experimenteerparken aan te wijzen waar deze regels niet gelden, en een motie over energiebesparing bij het MKB. Daarnaast heeft de gedeputeerde op vragen van ons toegezegd dat onderzocht zal worden hoe het programma ook na deze collegeperiode voortgezet kan worden, ook financieel.

Nu is het zaak om snel aan de slag te gaan met de uitvoering van het programma, waardoor de doelstelling om in 2020 21% duurzame energie op te wekken, gehaald kan worden.

Bron: Provincie Groningen