Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Zonneleningen Drenthe opnieuw beschikbaar gesteld

Gepubliceerd op 26 april 2016 om 10:32

De provincie Drenthe en een aantal gemeenten hebben geld beschikbaar gesteld om het opwekken van zonne-energie te stimuleren. Op deze pagina vindt u informatie over de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, kortweg de 'Zonnelening Drenthe 2016’.

Over de Zonnelening

Als inwoner van de Provincie Drenthe kunt u voor maatregelen gericht op het opwekken van zonne-energie, een zonnelening aanvragen. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen met het opwekken van energie. Deze lening is gebaseerd op het opwekken van zonne-energie. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, kortweg ‘Zonnelening Drenthe’. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van:

  • zonnepanelen;
  • een zonneboiler en/of overige duurzame technieken gericht op de winning van directe zonne-energie.


Wilt u in aanmerking komen voor de lening dan dient u eigenaar te zijn van een woning in de Provincie Drenthe.

Ga nog geen verplichting aan!

Let op: vraag eerst de zonnelening aan, voordat u verplichtingen aangaat met uitvoerders. Geef nog geen opdrachten en teken nog geen offertes, voordat u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen niet in aanmerking voor de zonnelening.

Weet u niet zeker of u een verplichting bent aangegaan? Bekijk dan deze checklist.

Samenwerking met SVn

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling samen met SVn uit.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting.

De zonnelening is een duurzaamheidslening. Dat betekent dat de voorwaarden van de duurzaamheidslening van het SVn van toepassing zijn. Kijkt u voor meer informatie op de website van SVn.

Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

Per aanvraag dient u minimaal 2.500 euro aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken. De lening bedraagt maximaal 7.500 euro. U kunt slechts eenmaal een lening ontvangen.

Direct aanvragen

Binnenkort open

Subsidieplafond bereikt

Van de volgende gemeenten is het subsidieplafond bijna bereikt, waardoor er mogelijk geen budget meer is voor uw aanvraag. Houdt u hier rekening mee bij het indienen van uw aanvraag.

Geen zonnelening 2016

De volgende gemeenten hebben geen budget beschikbaar gesteld voor de Zonnelening 2016:

  • Aa & Hunze
  • Coevorden
  • Tynaarlo

Bron: SNN.eu