Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Groningen gaat voor 300 megawatt zonne-energie

Gepubliceerd op 23 februari 2016 om 10:05

De provincie Groningen pakt het voortouw in de Nederlandse energietransitie en zet in op de versnelling van grote zonneparken binnen de provinciegrenzen.

De provincie verwacht 300 hectare grond nodig te hebben om de ambitie van 300 megawatt aan zonneparken te realiseren.

Om de doelstellingen kracht bij te zetten stelt de provincie jaarlijks € 1,5 mln beschikbaar. Daarbovenop komt een revolverend financieringsfonds, waarmee de provincie mee-investeert in duurzame energieprojecten.

In 2016 komen er vier postcoderoos-projecten tot stand in Groningen en de provincie heeft de gemeentes Geefsweer, Leek, Stadskanaal en Delfzijl gevraagd om een vergunning te verlenen voor geplande commerciële zonne-energieprojecten.  

“We zien steeds vaker dat commerciële partijen zonneparken ontwikkelen. Wij ondersteunen dat via het Energiefonds, waarbij we het belang van ruimte voor lokale participatie zullen benadrukken”, schrijft de provincie in het Programma Energietransitie 2016-2019. “Wij willen samen met gemeenten sturen op daarvoor geschikte locaties en daarbij ook zorgen voor een goede landschappelijke inpassing.”

Naast de zonprojecten krijgt Groningen voor 2020 ook 855 megawatt aan windparken, zoals afgesproken in het landelijke Energieakkoord. Met bodemwarmte, warmtenetten en groengasprojecten zet de provincie ook in op een reductie van het fossiele aardgasgebruik voor warmte.

Bron: www.Duurzaambedrijfsleven.nl