Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

De pot is leeg: deel aanvragers waardevermeerderingsregeling vist achter net

Gepubliceerd op 26 februari 2016 om 13:35

Een deel van de inwoners van het aardbevingsgebied die een beroep hebben gedaan op de waardevermeerderingsregeling blijft met lege handen achter. Zij vissen achter het net omdat de pot leeg is.

Het budget van 125 miljoen euro is al met vele miljoenen overschreden. Dat kan nog verder oplopen, omdat nog niet alle aanvragen zijn verwerkt.

Wel is bekend dat er in totaal 37.000 aanvragen binnen zijn gekomen. Het gevolg is dat lang niet alle aanvragen gehonoreerd worden.

Het einde
De forse overschrijding is het gevolg van de run die op de premie van maximaal vierduizend euro is ontstaan. In december kondigde minister Kamp van Economische Zaken het einde van de regeling aan.

Tot eind januari kon nog een beroep op de regeling worden gedaan. Dat gebeurde zo massaal dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) extra personeel moest inzetten voor de verwerking van de binnenstromende aanvragen.

Niet actief gecommuniceerd
Opvallend is dat pas 11 februari op de site van SNN in de rubriek 'vraag en antwoord' er voor het eerst op wordt gewezen dat sprake is van een op=op-regeling. Dat is twee weken na de laatste dag dat de aanvraag ingediend kon worden. Voor die tijd is niet actief gecommuniceerd dat sprake is van een subsidieplafond.

Een woordvoerder van SNN wijst er daarbij op dat de kans bestaat dat de regeling wordt voorgezet. Daarvoor is een kamerbrede motie aangenomen. Maar minister Kamp heeft een besluit daarover voor zich uit geschoven. Met als gevolg dat veel mensen lange tijd in onzekerheid blijven.

Volgens de woordvoerder is de site van SNN regelmatig geactualiseerd. Met daarbij de volgende aantekening: 'We doen ons uiterste best om klanten tijdig en juist te informeren. Maar we zullen, geheel tegen onze stijl in, ook moeten afwachten wat de politiek nu beslist over de waardevermeerderingsregelingen en op welke termijn.'

Boze reacties
Het naderhand vermelden van een subsidieplafond roept boze reacties op. Sommige mensen hebben in afwachting van de premie zelfs al zaken gedaan, zoals Leendert van der Laan uit Groningen. Hij heeft al zonnepanelen laten plaatsen in afwachting van de premie.
'Omdat ik aan alle criteria voldoe, ben ik ervan uitgegaan dat die premie wel zou komen.'

Dat is nu nog maar de vraag. 'Ik heb meerdere keren contact gehad met SNN. Ik ben er geen enkele keer op gewezen dat ik het risico loop dat de pot op is. De spelregels worden veranderd halverwege het proces. Heel merkwaardig en een vorm van misleiding', vindt Van der Laan.

Bron: RTV Noord