Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Openstelling SDE+-regeling 2016 uitgesteld tot 22 maart

Gepubliceerd op 24 februari 2016 om 10:33

De opening van de SDE+-regeling 2016 is uitgesteld van 1 maart naar 22 maart 2016. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Reden is de aanhoudende discussie over de bijstook van biomassa.

Vanaf dinsdag 22 maart 9.00 uur kunnen ondernemers via het eLoket van RVO.nl een aanvraag doen voor SDE+-subsidie. Hierbij kunnen uiteraard ook aanvragen voor zon-pv en zonnewarmte gedaan worden. Zoals minister Kamp eind vorig jaar bekendmaakte zijn er dit jaar 2 openstellingsrondes waarvoor ieder 4 miljard euro beschikbaar is. De openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016 loopt van dinsdag 22 maart, 9.00 uur tot donderdag 28 april 2016, 17.00 uur.

In de afgelopen weken was er nog veel onduidelijkheid over de openstelling van de eerste ronde van de SDE+ in 2016, omdat nog steeds niet alle voorwaarden van de regeling gepubliceerd waren. Dit werd veroorzaakt door de voortslepende discussie tussen minister van Economische Zaken Henk Kamp en de Tweede Kamer over het wel of niet subsidiëren van het meestoken van biomassa door kolencentrales. Kamp heeft afgelopen vrijdag de Tweede Kamer laten weten ‘dat de eerste SDE+-ronde ook openstelt voor bij- en meestook van duurzame biomassa in kolencentrales’.

Overigens zijn er zowel voor zon-pv als zonthermie in 2016 enkele zaken veranderd in SDE+-regeling. Zo is de ondergrens voor de categorie zonthermie aangepast van 100 naar 200 vierkante meter apertuuroppervlakte. Voor zon-pv projecten waarbij een aanvrager verdeeld over meerdere aanvragen meer dan 500 kilowattpiek aanvraagt, wordt een haalbaarheidsstudie verplicht. Voor deze categorie blijft de grootverbruikersaansluiting verplicht. Verder kunnen aanvragers in de ‘vrije categorie’ (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur.

Bron: Solar magazine