Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Amsterdam, VNG, Bouwend Nederland, UNETO-VNI en Eigen Huis: ‘Kamp moet salderen al in 2016 evalueren en borgen tot 2030’

Gepubliceerd op 29 juni 2016 om 08:59

Een grote groep gemeenten en andere branche- en belangenverenigingen roept onder leiding van de Amsterdamse duurzaamheidswethouder Abdeluheb Choho minister Kamp op de salderingsregeling nog in 2016 te evalueren.

Vanwege de ontstane onzekerheid (red. door de aankondiging van minister Kamp dat hij de salderingsregeling in 2017 gaat evalueren) dringen de schrijvers er op aan de evaluatie van de salderingsregeling naar voren te halen naar de tweede helft van 2016 te halen en snel duidelijkheid te verschaffen over eventuele aanpassingen van de regeling vanaf 2020. Daarnaast vraagt men dus om het bieden van investeringszekerheid door voortzetting van een slimme salderingsregeling, eventueel in aangepaste vorm, tot minimaal 2030. Voortzetting van een slimme salderingsregeling is volgens Choho geheel in lijn met de recentelijk aangenomen resolutie van het Europees Parlement waarin lidstaten worden opgeroepen saldering als instrument in te zetten.

De brief is door de wethouder van gemeente Amsterdam verstuurd, maar mede namens de gemeenten Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Wageningen, Zaanstad en de G32-gemeenten. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Klimaatverbond Nederland, Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en UNETO-VNI hebben hun handtekening onder de brief gezet. Daarmee is het de tot op heden grootste krachtenbundeling als het de salderingsregeling aangaat.

Chobo betoogt in de brief: ‘Er is geen twijfel over dat hét fundament van de sterke ontwikkeling van zonne-energie in de laatste jaren, ook in onze gemeenten, de salderingsregeling is. Het zijn met name kleinschalige, lokale zonne-energieprojecten die voor een succesvolle realisatie hiervan afhankelijk zijn. Juist deze decentrale duurzame projecten zorgen voor het benodigde draagvlak voor de grote veranderingen die met de energietransitie gepaard gaan. Eventuele aanpassingen van de salderingsrgeling moeten daarom met grote zorgvuldigheid gedaan worden.’

Chobo meldt dat sinds de aankondiging van minister Kamp dat hij de salderingsregeling in 2017 gaat evalueren er onzekerheid is onder burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. ‘Er is een investeringsonzekerheid gecreëerd die heeft geleid tot een rem op de groei van zonne-energie’, aldus de wethouder. ‘Particuliere woningeigenaren, huurders en woningcorporaties stellen nu investeringsbeslissingen uit en vragen om duidelijkheid over eventuele aanpassingen van de regeling vanaf 2020.’

Op basis van hun eigen ervaringen delen de ondertekenaars van de brief enkele ideeën ten aanzien van een robuuste en effectieve salderingsregeling, te weten:

  • zonnestroom opgewekt voor direct eigen gebruik moet onbelast zijn;
  • houdt het salderen van de fiscale componenten en opslagen (energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie, ODE) in stand;
  • introduceer een prijsprikkel voor het leveringsdeel van het stroomtarief, zodat er een prikkel is om het aandeel direct eigen verbruik van zonnestroom te vergroten;
  • zorg voor investeringszekerheid, door een geleidelijke aanpassing van de salderingsregeling gezien het langjarige karakter van de investering in zonnepanelen.

Chobo besluit zijn brief met een uitnodiging aan minister Kamp voor een gesprek of werkbezoek ‘met als doel bij te dragen aan een robuuste en effectieve invulling van de salderingsregeling vanaf 2020’.

De Tweede Kamer heeft overigens eerder dit jaar de motie van Kamerlid Liesbeth van Tongeren verworpen waarmee minister Kamp gedwongen zou worden om al in 2016 de salderingsregeling te evalueren. Waar Kamp hier zelf niet onwelwillend tegenover stond, stemden de fracties van PvdA en VVD toch tegen.

Bron: Solar magazine