Kondigt EZ het einde van de saldering aan?

Gepubliceerd op 28 juni 2016 om 11:18

28 juni 2016 – De salderingsregeling is voorlopig tot 2020 gegarandeerd, maar velen vrezen dan een mogelijke opheffing. Het ministerie van EZ zegt er tot nu toe nog niets over. Maar vorige week leek een hoge ambtenaar toch op een stopzetting te duiden.

De salderingsregeling is voor eigenaren van zonnepanelen van groot belang. Zij mogen nu ‘salderen’, dat betekent dat bij teruglevering van elektriciteit de stroom wordt verrekend met het netverbruik tegen hetzelfde tarief. Daardoor betalen zij geen energiebelasting over de teruggeleverde stroom. Minister Kamp heeft al eens becijferd dat dit belastingvoordeel voor de zonnepanelenbezitters jaarlijks neerkomt op 40 miljoen euro. En volgens minister Kamp wordt dit betaald door mensen die geen zonnepanelen hebben. Kamp opperde al eens dat de regeling zou moeten verdwijnen, maar in reactie op het verzet daartegen heeft hij de regeling in ieder geval tot 2020 gegarandeerd. Maar hoe gaat het daarna?

Het ‘LenteAkkoord – Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ doet verslag van een bezoek van de nieuwe directeur Energie en Ontwikkeling van EZ, Meindert Smallenbroek, aan een bijeenkomst van het ZEN Platform.

Voor wie tussen de regels door kan lezen een citaat uit dat verslag. Smallenbroek vertelt zijn gehoor over het Energierapport van EZ.
‘(…)  ‘De ambitie is om een CO2-arme energievoorziening te bewerkstelligen die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.’ Daar horen misschien ‘andere subsidieregelingen’ bij, al haast Smallenbroek zich te zeggen dat de salderingsregeling tot 2020 is gegarandeerd. Tegenover voordelen als eenvoud en effectiviteit staat dat de saldering een dure vorm van CO2-reductie is, die leidt tot verzwaring van het net, soms een rem op innovatie vormt en ook niet geschikt is voor mensen zonder een geschikt dak. (…)’
Eigenlijk staat het niet eens tussen de regels door…

Bron: Flux Energie