Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Kopzorgen voor Kamp door Kamer

Gepubliceerd op 9 maart 2016 om 15:15

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen die de aanleg van de geplande, maar omstreden windmolenparken in de Drentse Veenkoloniën danig in de weg kunnen zitten.

Windmolens… Minister van Economische Zaken Henk Kamp zal blij zijn als hij zich daar na deze kabinetsperiode niet meer mee bezig hoeft te houden. De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen die de huidige plannen voor de plaatsing van 50 windmolens in de Drentse Veenkoloniën kunnen compliceren. De motie van Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (CU) en Eric Smaling riep minister Kamp op rekening te houden met onderzoek van radiotelescoopnetwerk Lofar. Naast het rijk hebben ook buitenlandse partners grote investeringen gedaan in megaradiotelescoop Astron. Windmolens zouden het onderzoek door Lofar in de weg kunnen staan, wat weer zou leiden tot reputatieschade en schade voor investeerders. Mulder noemt de bouw van de windmolens een “desinvestering”. Op de VVD en een paar kleine fracties na was de hele Kamer het met haar eens. Eerder had Kamp de risico’s voor Lofar nog “aanvaarbaar” genoemd.

Energieakkoord

Het plaatsen van windmolens in de Drentse Veenkoloniën is omstreden. Om de internationale afspraken om 14 procent duurzame energie te halen in 2020 is in het Energieakkoord afgesproken dat 6000 megawatt uit windturbines moet komen. Iedere provincie levert zijn aandeel, maar daarbij wordt niet overal de lokale democratie gerespecteerd. In de Drentse Veenkoloniën past het kabinet de Rijkscoördinatieregeling toe, zodat gemeentelijke besluitvorming kan worden gepasseerd onder het mom van het nationale belang. Nu de motie van Mulder cs. is aangenomen zal Kamp daar op enigerlei wijze rekening mee moeten houden.

Zonneparken

De andere aangenomen motie was ingediend door Smaling alleen, maar ook naar aanleiding van de weerstand tegen de windmolenparken in de Veenkoloniën. Hij riep het kabinet op alternatieven voor windenergie, zoals zonneparken, “volwaardig mee te wegen in de verdere besluitvorming rond duurzame investeringen die een grote impact op landschap en omwonenden hebben”. Deze motie werd minder ruim ondersteund, maar bijvoorbeeld wel door regeringspartij PvdA. Verrassend, vindt Smaling. ‘Toen ik de motie indiende kreeg ik nog onder uit de zak van Jan Vos (PvdA), dat de motie populistisch was.’

Dichtbevolkt land

Volgens Smaling zei Kamp bij de indiening van de moties dat de huidige plannen in Noord-Nederland doorgang moesten vinden. ‘Begrijpelijk, want een dag later was de indiening van de ontwerpinpassingsplannen.’ Toch zal Kamp nu zijn houding moeten aanpassen aan het beleid zoals verwoord in de Omgevingsmanagementbrief die het ministerie van EZ en Infrastructuur en Milieu onlangs naar de Kamer stuurde, denkt Smaling. Ook memoreert hij dat Kamp zei veel contact te hebben met Astron en dat er geen probleem was. ‘Maar daarna zei hij, en dat was heel merkwaardig, dat in dit dichtbevolkte land je nou eenmaal snel last van elkaar hebt, wat suggereerde dat een zo gerenommeerd en bijzonder project als Lofar zich een paar van die grote palen moet laten welgevallen.’

Duidelijk signaal

Voor het Veendamse raadslid Lies Zondag van het Raadsledeninitiatief voor de Lokale Autonomie was het niet meer dan logisch dat de motie over Lofar werd aangenomen. ‘Een degelijk internationaal prestigieus project dat voor een groot deel tot stand kwam met geld van het ministerie van EZ verdient het niet opgeofferd te worden aan de graaizucht van de windindustrie.’ De motie van Smaling was haar uit het hart gegrepen. Ze vindt het aannemen van de motie een duidelijk signaal dat de Kamer wil dat alternatieven voor windenergie serieus worden bekeken. ‘Wij gaan er vanuit dat dit een goede stap is in de richting van wat de burger wil. Met name in de Groninger en Drentse Veenkoloniën liggen de plannen voor de vervanging van de geplande windparken door zonneweides al uitgewerkt en doorgerekend klaar.’

Bron: Rijksoverheid.