Bedrijven

Bedrijven kunnen een grote bijdrage leveren aan verduurzaming van energie. Bedrijven verbruiken vaak veel energie, maar zelf opwekken via zonnepanelen of windmolens is door de staffels in de energiebelasting echter niet rendabel. Daarnaast is de SDE+ subsidie vaak onbereikbaar.

In 2015 zijn er namelijk maar 194 aanvragen van in totaal 478 aanvragen voor SDE+ toegekend. De kans dat een ondernemer in 2016 voor de € 8 miljard subsidie in aanmerking komt is dan ook zeer klein. De overheid laat namelijk weten dat ze zich meer richt op grote windenergie projecten, want in 2015 zijn er 94 van de 194 aanvragen toegekend aan windenergie. Voor zon-PV zijn er uiteindelijk maar 49 van de 194 toegekend (zie staat onderaan deze pagina).

Postcoderoos

De Postcoderoos biedt bedrijven echter grote kansen die u als onderneming eigenlijk niet mag laten liggen. Naast een financieel voordeel doet u namelijk ook aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en daarbij verdient u ook respect bij de inwoners. Een betere en goedkopere manier om Goodwill te kweken, bestaat er eigenlijk niet.

Fiscale voordelen voor ondernemers?

Voor zakelijke deelnemers zijn zonnepanelen via een Zonnecollectief aantrekkelijk vanwege verschillende fiscale aftrekposten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de energie-investeringsaftrek is het mogelijk om naast de gewone afschrijving van uw investering een extra aftrekpost toe te passen. Met deze aftrek kunt u 58% van uw investering in zonnepanelen aftrekken van de bedrijfswinst. Dit levert gelijk een belastingvoordeel op welke afhankelijk is van uw fiscale situatie. Voor een BV is het voordeel maximaal 25% en voor een IB ondernemer is het voordeel zelfs maximaal 52%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De investering in zonnepanelen kunt u tot maximaal 28% extra (bovenop de energie-investeringsaftrek) van je bedrijfswinst aftrekken. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de totale investering die u in een bepaald jaar doet. Dit leidt direct tot een lagere belastingheffing en een liquiditeitsvoordeel.

Vennootschaps- en inkomstenbelasting
Op de investering die u doet in zonnepanelen schrijft u als ondernemer af. Deze afschrijving komt ten laste van je winst. Over het gedeelte van de afschrijving hoeft je geen belasting te betalen en dit leidt tot een voordeel van maximaal 25% in het geval van vennootschapsbelasting en maximaal 52% in het geval van inkomstenbelasting. Hiervoor is het uiteraard wel van belang dat je als ondernemer winst maakt.

Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen
Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, instellingen voor het algemeen nut en sociale instellingen komen in aanmerking voor teruggave van 50% van de energiebelasting over de afgelopen vijf jaar.

Kansen

Wilt u weten welke kansen Coöperatieve Energie Regio Groningen U.A. (CERG) u allemaal kan bieden, neem dan contact met ons op.

Positieve beschikkingen 2008 - 2015
PDF – 33,8 KB 386 downloads