Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

SDE+

Bij de 1e ronde van de SDE+ aanvragen heeft Zon-PV slechts 15,3% van de totale aanvragen toegekend gekregen. Minister Kamp gaat in 2016 de SDE+ regeling opnieuw evalueren. De kans is dan groot dat SDE+ nauwelijks meer voor Zon-PV zal worden opengesteld. Zeker gezien de ervaringen met de SDE+ 2014, waarvan nauwelijks projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd. Wellicht dat bij de aanvraag al een sluitende financiering moet worden overlegd en dat projecten dan ook direct moeten worden gerealiseerd. Nu krijgen ze nog 3 jaar de kans om een project te realiseren.

Welke regelingen vallen onder SDE+

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie willen produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categorieën.

Bekijk per categorie Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon wat u nodig heeft voor uw aanvraag SDE+. Ook kent de SDE+ de categorie Wind op Zee, die haar eigen budget heeft.
 
Daarnaast heeft de overheid nog een andere subsidie speciaal voor warmte. Deze ISDE subsidie is beschikbaar van 4 januari t/m 31 december 2016 en bevat € 70 miljoen (30 april 12,6 mln geclaimd).
 
Het totale beschikbare SDE+ budget in 2016 is verhoogd van € 8 miljard naar € 9 miljard euro . Dit budget is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015 en is exclusief de tender voor de uitrol van Wind op Zee.

SDE+ 2016 in hoofdlijnen

  • Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. De eerste ronde kent een budget van € 4 miljard. De 2e ronde is met € 1 miljard verhoogd naar € 5 miljard.
  • In de ‘vrije categorie’ kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kWh. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun business case.
  • Geen SDE+ subsidie voor invoering van hernieuwbare elektriciteit als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Kleine projecten evenals projecten waaraan subsidie is verleend en waarvan de aanvraag vóór 1 december 2015 is ingediend zijn van deze nieuwe bepalingen uitgesloten.  

Openstellingsrondes

Ronde 1 Ronde 2 € / kWh
Fase 1 22-03-2016 27-09-2016 0,090
Fase 2 29-03-2016 04-10-2016 0,110
Fase 3 04-04-2016 11-10-2016 0,130
Fase 4 11-04-2016 18-10-2016 0,150
28-04-2016 27-10-2016 sluiting

De maximale subsidie op zonne-installaties wordt berekend over 950 vollasturen en met een correctiebedrag van € 0,044 per kWh.

Bij een installatie met een aansluiting van > 3 x 80 A hoort bijvoorbeeld een installatie van 200 kWp wat overeenkomt met 800 panelen.

In Fase 1 krijgt u € 0,090 - € 0,044 = € 0,046 per kWh. De SDE+ subsidie is dan 950 * 200 * € 0,046 = €   8.740,-.

In Fase 2 krijgt u € 0,110 - € 0,044 = € 0,066 per kWh. De SDE+ subsidie is dan 950 * 200 * € 0,066 = € 12.540,-.

In Fase 3 krijgt u € 0,128 - € 0,044 = € 0,084 per kWh. De SDE+ subsidie is dan 950 * 200 * € 0,084 = € 15.960,-.

In Fase 4 krijgt u € 0,128 - € 0,044 = € 0,084 per kWh. De SDE+ subsidie is dan 950 * 200 * € 0,084 = € 15.960,-.

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u de energie aan een leverancier moet verkopen. U moet dus zelf een leverancier zoeken die uw energie afneemt. Deze leverancier zal u niet dezelfde vergoeding geven voor uw energie, dan u zelf moet betalen. In het geval van een 200 kWp installatie levert u ongeveer 180.000 kWh per jaar energie. Bij een verkoopprijs van 3,4 cent per kWh, levert de installatie u € 6.120 per jaar op.  Aangezien meestal in Fase 1 een aanvraag wordt ingediend, betekent dit dat een installatie u € 8.740 + € 6.120 = € 14.480 per jaar oplevert.

Een installatie van 200 kWp betekent voor u wel een investering van ongeveer € 160.000. Bij een rekenrente van 2% kost deze installatie u nog eens € 3.200 per jaar. Hierdoor daalt het netto rendement van uw installatie uiteindelijk naar € 11.280 per jaar, wat u uiteindelijk € 169.200 in 15 jaar zal opleveren. Na 15 jaar vertegenwoordigt uw installatie dan nog een netto contante waarde van € 169.200 - € 160.000 = € 9.200. Indien u goed oplet

Uw rendement is grotendeels afhankelijk van de kosten van uw installatie. Let daarbij dus goed op de aankoopprijs van de panelen. Aangezien u

Aan de bovenstaande berekening mogen geen rechten worden ontleend!

Uw aansluiting

Uw netbeheerder zal u niet anders belasten i.v.m. de piekbelasting. Dit betekent dat u uw Contract Vermogen niet hoeft aan te passen. Indien u een verzwaring van uw aansluiting neemt, kunt u hier rekening mee houden. Wel zal dit extra kosten met zich meebrengen. Het is dan ook maar de vraag of een verzwaring u nog wel het gewenste rendement oplevert. Het is wel verstandig om uw aansluiting niet groter te laten zijn dan 150 kW. Hierdoor hoeft u geen extra kosten te maken voor uw aansluiting.

Positieve beschikkingen

Dat een positieve beschikking niet automatisch leidt tot een realisatie van een project blijkt wel uit het feit dat er in mei nog maar 17% van alle aanvragen in 2014 een project hebben gerealiseerd (1 januari 2016).

Het RVO heeft een tussenbalans opgesteld per 1 juli 2016. De tussenstand is 26,2% gerealiseerd en 12,4% is vervallen. Dit betekent dat er nog 61,4% binnen een jaar gerealiseerd moet worden, waar al wel een opdracht tot plaatsing is aangevraagd. In totaal waren er 2.973 beschikkingen afgegeven.

Hieronder een overzicht van alle positieve beschikkingen van 2011 t/m 2015 per 1 januari 2016.

Brochure_SDE2016
PDF – 3,5 MB 417 downloads
Positieve beschikkingen 2011 tm 2015 1 januari 2016
PDF – 375,2 KB 549 downloads