Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Tussenbalans SDE+ 2014: 136,7 van 882,6 megawatt zon-pv gebouwd, 12 procent beschikkingen reeds vervallen

Gepubliceerd op 10 augustus 2016 om 08:53

Op basis van onderzoek van gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over de SDE+-regeling concludeert de redactie van Solar Magazine dat 12 procent van de beschikkingen uit 2014 vervallen is.

RVO kondigde afgelopen mei aan dat in de zomerperiode een groot aantal van de beschikkingen uit het recordjaar 2014 verloopt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) liet destijds weten dat een groot deel van de projecten nog niet in staat is om de financiering rond te krijgen. Het zijn met name de kleinere projecten (red. tot 500 kilowattpiek) die dit probleem kennen, omdat volgens de betrokkenen voor banken het financieren van grotere projecten rendabeler en dus interessanter is. Circa 80 procent van de bijna 3.000 in 2014 ingediende pv-projecten kent een omvang tot 500 kilowattpiek. In totaal werd in 2014 882,6 megawattpiek aan zonnestroomprojecten beschikt (2.973 stuks).

Uit een nieuwe analyse van de redactie van Solar Magazine blijkt dat 12 procent van de beschikkingen uit 2014 reeds verlopen is, goed voor een vermogen van 74,54 megawattpiek. Tot op heden is 136,71 megawattpiek zonnestroomprojecten aan SDE+-beschikkingen uit 2014 gebouwd.

De redactie heeft in onderstaand overzicht per jaargang de SDE(+)-resultaten voor zonnestroom op een rijtje gezet. Noot: de data uit onderstaand overzicht zijn afgeleid uit het bronbestand dat beschikbaar is gesteld door RVO.nl (‘SDE+ projecten in beheer, juli 2016’).

2016
Aantal oorspronkelijke beschikkingen: 831 stuks, 178,75 megawattpiek
Reeds gerealiseerd vermogen (in megawattpiek): 0 megawattpiek
Aantal verlopen/vervallen beschikkingen: 0 stuks
Nog niet gerealiseerd vermogen (in megawattpiek): 178,75 megawattpiek

2015
Aantal oorspronkelijke beschikkingen: 48 stuks, 11 megawatt
Reeds gerealiseerd vermogen (in megawattpiek): 0,99 megawattpiek (11 projecten)
Aantal verlopen/vervallen beschikkingen: 1 stuks (2 procent), 1,45 megawattpiek (13 procent)
Nog niet gerealiseerd vermogen (in megawattpiek): 8,56 megawattpiek (36 projecten)

2014
Aantal oorspronkelijke beschikkingen: 2.973 stuks, 882,6 megawatt
Reeds gerealiseerd vermogen (in megawattpiek): 136,71 megawattpiek (781 projecten)
Aantal verlopen/vervallen beschikkingen: 369 stuks (12 procent), 74,54 megawattpiek (8 procent)
Nog niet gerealiseerd vermogen (in megawattpiek): 671,35 megawattpiek (1.823 projecten)

2013
Aantal oorspronkelijke beschikkingen: 661 stuks, 133,33 megawattpiek
Reeds gerealiseerd vermogen (in megawattpiek): 47,59 megawattpiek (303 projecten)
Aantal verlopen/vervallen beschikkingen: 245 stuks (37 procent), 53,39 megawattpiek (40 procent)
Nog niet gerealiseerd vermogen (in megawattpiek): 32,35 megawattpiek (113 projecten)

Opgesteld vermogen eerdere jaargangen (noot: de SDE+-regeling is in zijn huidige vorm in 2013 van start gegaan):
SDE 2012: 4,82 megawattpiek (35 projecten)
SDE 2011: 18,63 megawattpiek (392 projecten)
SDE 2010: 17,73 megawattpiek (2.915 projecten)
SDE 2009: 22,32 megawattpiek (2.451 projecten)
SDE 2008: 9,79 megawattpiek (4.675 projecten)

Bron: Solarmagazine