Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Eeuwigdurende accu met nanowires

Gepubliceerd op 26 april 2016 om 15:06

Onderzoekers van de University of California hebben een op nanowires gebaseerd materiaal ontwikkeld, waarmee een accu honderdduizenden keren kan worden op- en ontladen zonder dat er capaciteitsverlies optreedt. Deze ontwikkeling betekent dat een accu met dit materiaal (vrijwel) nooit meer vervangen hoeft te worden

Wetenschappers hebben al veel onderzoek gedaan naar het gebruik van nanowires in accu's. Deze zijn duizenden keren dunner dan een mensenhaar, ze zijn zeer geleidend en beschikken over een groot oppervlak voor de opslag en overdracht van elektronen. Helaas zijn deze filamenten uiterst fragiel en niet goed bestand tegen herhaald ontladen en opladen.

De onderzoekers van UC hebben dit probleem opgelost door een gouden nanodraad te voorzien van een omhulsel van mangaandioxide en deze onder te brengen in een elektrolyt van een acrylaat-achtige gel. Deze combinatie bleek betrouwbaar en langdurig te werken. De accu met deze elektrode werd getest door deze 200.000 keer te op- en ontladen in een periode van drie maanden zonder dat er enig capaciteitsverlies of scheurtjes in de nanowires konden worden vastgesteld.

Bron: www.elektormagazine.nl