Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Vragen over het Zonnecollectief

Hieronder staan vraag en antwoord voor een aantal categorieën:

1. Vragen over meedoen en beëindigen
2. Vragen over verrekening en energiebedrijf
3. Vragen over kosten en opbrengsten
4. Vragen over de regeling
5. Vragen over de organisatie

 

1. Vragen over meedoen en beëindigen

Waarom zou ik meedoen?

Een Zonnecollectief maakt het mogelijk samen energie op te wekken en te profiteren van de opbrengsten. Steeds meer mensen horen het een en ander over zonnepanelen en denken er zelf ook over na om ze op hun eigen dak te installeren of hebben dat al gedaan. Een Zonnecollectief is een uitkomst wanneer zonnepanelen op eigen dak niet kan (denk aan dakligging), niet mag (denk aan monument) of je dat zelf niet wilt (bijvoorbeeld omdat je dat gedoe of niet mooi vindt).

Wanneer kan ik meedoen?

Meedoen kan wanneer je:

 • lid wordt van een Energiecoöperatie
 • klant wordt bij een aangesloten energie leverancier
 • woont in de betreffende postcode of een aangrenzend postcodegebied
 • minimaal 1 paneel aanschaft (max is 40, prijs is € 350,- per stuk incl. installatie, omvormer)

Kan ik ook meedoen als ik het geld (niet gelijk) kan neerleggen?

Gekeken wordt of er een provinciaal fonds beschikbaar is van waaruit leningen kunnen worden verstrekt met geen of een lage rente.

Kan ik meedoen als ik huurder ben bij een woningbouwvereniging?

Het maakt niet uit of je een woning bezit of huurt. Voorwaarde is wel dat je huurt exclusief energiekosten. Je neemt dus zelf elektriciteit af van een energiebedrijf. De opbrengst wordt direct verrekend met uw energierekening

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je verhuist binnen het postcoderoosgebied verandert er niets. Als je verhuist buiten de postcoderoos vervalt het recht op een belastingkorting. In dat geval kun je de zonnepanelen aan de coöperatie verkopen voor een de restwaarde. CERG streeft ernaar om in alle postcodegebieden in Groningen dekking te krijgen. Hierdoor wordt je in de gelegenheid gesteld om je bij andere projecten aan te sluiten.

Wat gebeurt er nadat de looptijd van het project is verstreken?

De deelname aan een Zonnecollectief wordt afgeschreven over de economische levensduur van het project. Deze ligt op 15 jaar. Daarna zal de installatie worden overgedragen aan een andere partij, in principe de pandeigenaar zelf. De economische overdracht zal worden vastgesteld op 25%. Helaas kan de regeling niet doorlopen, aangezien de postcoderoosregeling voor 15 jaar is gegarandeerd en kan er nu nog geen inschatting worden gemaakt hoe de regeling er over 15 jaar uit zal gaan zien. De technische levensduur is ongeveer 30 jaar.

Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?

Opzeggen kan wanneer je gaat verhuizen naar een gebied buiten de Postcoderoos. Zonnepanelen kunnen in dat geval worden aangeboden aan de coöperatie tegen de restwaarde. Ook als je beslist om uit het project te stappen voor financiële redenen, dan kan dat ook in overweging worden genomen.

Wat gebeurt er als een gebouw van eigenaar verandert?

Er wordt een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 15 jaar. In Nederland breekt koop geen huur, waardoor de nieuwe eigenaar de panelen op het dak zal moeten respecteren.

 

2. Vragen over verrekening en energiebedrijf

Hoe wordt de opbrengst van de stroom met mij verrekend?
Eenmaal per jaar krijg je de opbrengst van de zonnestroom verrekend (gesaldeerd) met je energierekening. De korting op de energiebelasting wordt verrekend door de energieleverancier met de belastingdienst.

Kan ik wel meedoen als ik geen klant ben bij de desbetreffende energieleverancier?
Ook als je geen klant bent bij de aangesloten energieleverancier is het mogelijk deel te nemen aan onze projecten. Wanneer je als niet-klant deelneemt aan een postcoderoos project dien je zelf de verrekening van de korting op de energiebelasting te regelen met het energiebedrijf waarbij je bent aangesloten. Let wel dat nog niet alle leveranciers deze verrekening op dit moment ondersteunen.

Wie koopt de stroom die door de zonnestroominstallatie wordt opgewekt?
We leveren de stroom via een aparte meter direct aan het publieke net. De stroom die met je zonnepanelen wordt opwekt wordt opgekocht door de gewenste energieleverancier voor het specifieke project. Er wordt wel nagestreefd dat deze een goede administratie heeft ingericht voor dit soort projecten en zich kenmerkt door de "groene" waarden van de leverancier.

 

3. Vragen over kosten en opbrengsten

Welke kosten zijn hieraan verbonden en wat levert het op?

 • De kosten van 1 zonnepaneel is € 350,- per stuk incl. installatie en omvormer;
 • Terugverdientijd maximaal 10 jaar (streven naar 8 jaar) en de levensduur is 25 jaar;
 • (Streef)rendement op de inleg: > 4,5% (actuele bankspaarrente 0,5 - 1%).

Verder:

 • Een zonnepaneel produceert ongeveer 230 kWh per jaar en een gemiddeld verbruik in een huishouden is 3.500 kWh per jaar. Dit komt overeen met 12 tot 16 panelen;.
 • Met een zonnepaneel bespaar je zo’n 80 kilogram CO2 per jaar.

Met welke stijging van de elektriciteitsprijzen rekenen jullie?

In de berekening gaan we er van uit dat de elektriciteitsprijzen constant blijven op het niveau van 2016. De aanname dat elektriciteitsprijzen constant blijven is een voorzichtige aanname, doorgaans wordt gerekend met een 2% stijging, gerelateerd aan de inflatie. Het is niet te zeggen of er een daling of stijging zal plaatsvinden naderhand, dat is van veel factoren afhankelijk. Wanneer elektriciteitsprijzen fors gaan dalen dan zijn de besparingen op de energienota ook minder dan in het rekenvoorbeeld hieronder. Stijgen de prijzen, dan bespaar je ook extra.

Ook de verrekening van de energiebelasting is voor 15 jaar gegarandeerd. In januari 2016 is deze met ongeveer 2 cent gedaald. Mocht deze weer naar boven worden bijgesteld, dan zal het rendement ook weer stijgen. Een verdere daling van de energiebelasting is niet te verwachten.

Verdien ik de investering wel terug?

Stel je schaft 6 panelen aan. Met deze panelen kun je 1.380 kWh volledig zelfstandig opwekken (eerste jaar). Op basis van de energietarieven van 2016 levert dit een jaarlijkse netto besparing op van € 280,-. Met deze opbrengst is de terugverdientijd ongeveer 8 jaar.

Wordt de opbrengst van de panelen gegarandeerd over de looptijd van het project?

Het is helaas niet mogelijk een garantie te geven op de opbrengst, niet in geld en niet in productie van kilowatturen elektriciteit. We verstrekken wel schattingen hiervan die gebaseerd zijn op ervaringsgegevens en gegevens die we krijgen van de verschillende fabrikanten. Uiteraard maken we wel gebruik van de garanties zoals die verstrekt worden door de installateurs, leveranciers en fabrikanten voor wat betreft de componenten en de installatie ervan.

Wat zijn de risico’s? Bestaat er een kans dat ik mijn inleg niet terugkrijg?

Er bestaat altijd een kans dat gedurende de looptijd van het project een deel van de oorspronkelijke inleg niet wordt terugverdiend. Dit door bijvoorbeeld een forse daling van de elektriciteitsprijzen, waardoor de opbrengsten lager uitvallen dan vooraf berekend. Verder kunnen langere periodes van lagere productie en operationele storingen die niet zijn gedekt door garanties of door onderhoudsovereenkomsten resulteren in een lagere opbrengst. Hoewel de kans hierop niet groot is, is het goed je dit te realiseren alvorens je besluit mee te doen aan het project.

Wel is de kans klein dat storingen een grote invloed zal hebben. Dit door een goede en directe monitoring van het systeem. Hierdoor is CERG in staat om afwijkingen snel te detecteren en ernaar kan handelen. Hierdoor neemt het rendement per paneel aanzienlijk toe t.o.v. eigen panelen.

 

4. Vragen over de regeling

Wat is de Regeling Verlaagd Tarief of Postcoderoosregeling precies?

Sinds 1 januari 2014 komen leden van lokale energiecoöperaties in aanmerking voor een korting op de Energiebelasting. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een duurzame productie-installatie in de buurt en die wonen in de viercijferige postcode waar de installatie is gevestigd, of in de daaraan grenzende postcodegebieden.

Hoeveel bedraagt de korting op de Energiebelasting?

Deelnemers aan een Zonnecollectief die in de zogenoemde Postcoderoos wonen rondom de installatie krijgen een korting op de energienota. Het gaat om een korting op de toegepaste Energiebelasting en bedraagt 10,06 (2016) cent per geproduceerde kWh. Aangezien de fiscus in Nederland BTW heft over de Energiebelasting bedraagt de totale netto-korting 12,18 cent. Deze korting wordt door het energiebedrijf verrekend op de jaarafrekening voor de leden van een coöperatie. De berekening wordt gemaximeerd tot het eigen verbruik en tot een maximum van 10.000 kWh op jaarbasis.

Wat is salderen?

Salderen is het verrekenen (tegen elkaar wegstrepen) van de opgewekte energie in kWh van jouw eigen zonnepanelen met de elektriciteit die je zelf thuis verbruikt. Door te salderen krijg je dus een lagere energierekening en betaal je niet de energiebelasting en BTW over de door opgewekte stroom. Salderen is een wettelijke taak van de energieleverancier wanneer je zonnestroominstallatie op het eigen dak staat en de stroom wordt terug geleverd aan het net via de eigen kWh-meter. Voor een Zonnecollectief gaat dit helaas niet omdat we stroom opwekken op afstand en niet op het eigen dak.

 

Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen
Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, instellingen voor het algemeen nut en sociale instellingen komen in aanmerking voor teruggave van 50% van de energiebelasting over de afgelopen vijf jaar.

 

5. Vragen over de organisatie

Welke locatie zoeken jullie voor een collectief zonnepanelenproject?

Gezocht wordt naar een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Voldoende zoninstraling
 • Geen schaduw
 • Dicht gelegen bij elektriciteitsnetwerk met voldoende vermogen
 • Bereidwillige dakeigenaar